horecatop-panden.nl ?

waarom horecatop-panden.nl ?

 

U bent op zoek naar een mooi en voor u geschikt horecapand. Geen eenvoudige opgave, want er zijn in Nederland ongeveer 4.000 horecapanden te koop en/of te huur.

 

U start met een zoektocht op internet en vervolgens constateert u dat:

- er meerdere makelaars zijn die in de door u gewenste regio(‘s) panden aanbieden;
- de omschrijvingen en voorwaarden van de panden vaak onvolledig zijn;
- belangrijke gegevens meestal alleen op aanvraag beschikbaar zijn.

 

Er zit niets anders op dan in contact te treden met één of meerdere (horeca-)makelaars. Er zijn in Nederland meer dan 65 gespecialiseerde horecamakelaars.

 

U maakt een selectie, voert gesprekken en vervolgens wordt u:

- opgenomen in het bestand van geïnteresseerde huurders en/of kopers;
- geïnformeerd over panden die, volgens de geselecteerde makelaar(s), wellicht voor u geschikt kunnen zijn;
- uitgenodigd om panden te gaan bekijken.

 

Het risico van deze werkwijze is dat:

- u niet het volledige zicht krijgt op welke voor u interesaante panden in uw gewenste regio('s) nog meer beschikbaar zijn;
- u te snel in een bepaalde richting wordt geleid, waardoor andere mogelijkheden niet meer worden verkend;
- u niet alle gewenste informatie beschikbaar krijgt om een goede afweging te maken.

 

U kunt zich veel tijd en moeite besparen als u:
- een volledig overzicht van alle panden kunt bekijken
- volledige en actuele informatie beschikbaar krijgt over deze panden
- u zelf de financiële voorwaarden globaal kunt toetsen aan de marktwaarde
- u zelf uw eigen financiële mogelijkheden kunt toetsen op praktische haalbaarheid

 

De website van horecatop-panden.nl  biedt u deze mogelijkheden.

 

De toegevoegde waarde hiervan is, dat u:
- uw eigen oriëntatie en wensen kunt aanscherpen en alle persoonlijke overwegingen goed weet te inventariseren;
- volledig inzicht krijgt in het totale aanbod, dus geen risico dat achteraf blijkt dat u een nog interessanter pand heeft gemist
- zekerheid heeft dat u pas gaat praten over financiële voorwaarden als de toets met de marktwaarde heeft plaatsgevonden
- weet dat de eigen financiële mogelijkheden passen bij de gewenste panden

 

Dus zelfstandige en praktische grip houden op het proces van droom naar realiteit !!!

 

Tenslotte wordt u van alle mutaties actueel (via e-mail) op de hoogte gehouden en hoeft u niet iedere dag zelf alle websites te bekijken.