de administratie

De administratie in de horeca

 

 

 

 

 

 

Financiële administraties

 

Iedere ondernemer in Nederland wordt geacht een financiële administratie, ook wel boekhouding genoemd, bij te houden. Deze financiële administratie dient als grondslag voor het verstrekken van interne en externe informatiebehoefte.

 

Bij interne informatiebehoefte kunt u denken aan informatie bij het nemen van investeringsbeslissingen, product beleid, personeelsbeleid, etc.

 

Bij externe informatiebehoefte gaat het om financiële informatie die van belang is voor extern belanghebbenden zoals de belastingdienst en banken. Hierbij gaat het om de jaarrekening of om tussentijdse rapportage over de behaalde resultaten.


Alle door u afgenomen diensten zullen worden afgerekend tegen het geldende uurtarief. Op de factuur zullen de diensten en de bestede uren gespecificeerd worden. Het standaard uurtarief voor 2009 voor de financiële administratie is € 54,50 per uur, (exclusief BTW).

 

Soort diensten

Controle administratie

Verzorgen van volledige horeca administratie inclusief kasadministratie, creditcards, fooien en debiteuren

Aangiften omzetbelasting

-          Aangifte omzetbelasting per maand, kwartaal of jaar;

-          Controle aangifte omzetbelasting;

-           Suppletieaangifte omzetbelasting;

-          Bezwaar- en verzoekschriften.

 

Opstellen maandcijfers

Opstellen jaarrekening

Salarisadministratie (variabele lonen)

Loonstroken en aangiften loonheffing per maand

-          Aangifte loonheffingen per maand;

-          Correcties voorgaande periodes;

-          Jaaropgaven;

-          Bezwaar- en verzoekschriften. 

 

Aangifte vennootschapsbelasting

-          Aangifte vennootschapsbelasting;

-          Indienen schattingen vennootschapsbelasting;

-          Bezwaar- en verzoekschriften. 

 

Publicatie Kamer van Koophandel

Aangiften inkomstenbelasting DGA en partner

-          Aangifte inkomstenbelasting ondernemers en particulieren;

-          Schattingen inkomstenbelasting ondernemers en particulieren;

-          Bezwaar- en verzoekschriften. 

 

Aanvullende advisering en subsidiezaken

 

 

 

Openen van een zichtrekening

 

Elke zelfstandige is verplicht een rekening te openen bij een financiële instelling naar

keuze.

Het is raadzaam om bij het opstarten van een eenpersoonszaak een nieuwe rekening te

openen zodat de handels- en privéverrichtingen gescheiden blijven. Indien het om een

vennootschap gaat, moet de rekening op naam van de vennootschap staan.

Het nummer van uw rekening en de naam van de financiële instelling moeten worden

vermeld op uw facturen, rekeningafschriften en alle andere documenten waarmee een

betaling wordt gevorderd.