de btw

BTW

 

Bron:      Belastingdienst

 

Btw algemeen

 

Over de omzet die u als ondernemer in Nederland maakt, moet u waarschijnlijk omzetbelasting betalen. In Nederland en in de andere landen van de Europese Unie (EU) wordt omzetbelasting geheven volgens het btw-systeem.

 

Btw-systeem

 

Btw betekent: belasting over de toegevoegde waarde. Het geeft het systeem aan van berekening van de omzetbelasting. U bent btw verschuldigd over uw totale omzet, maar mag de btw die andere ondernemers aan u in rekening brengen in aftrek brengen. In feite betaalt u dus belasting over de waarde die u toevoegt: het verschil tussen uw verkoopprijs en uw inkoopprijs (plus onkosten).

Btw in het kort

De btw werkt als volgt. Als u een goed levert of een dienst verricht, brengt u aan uw klant btw in rekening. Dit btw-bedrag moet u afdragen aan de Belastingdienst. U betaalt zelf ook btw over diensten en goederen die u inkoopt van een ondernemer. Die btw kunt u als voorbelasting aftrekken van de btw die u bent verschuldigd over uw omzet.

De btw is een aangiftebelasting. Dit houdt in dat u zelf berekent hoeveel btw u moet afdragen. Dit bedrag berekent u en geeft u op in uw aangifte omzetbelasting. Vervolgens betaalt u de verschuldigde btw aan de Belastingdienst.

 

Wie is btw-plichtig?

 

U bent btw-plichtig als u voor de btw als ondernemer wordt beschouwd. Voor de inkomstenbelasting stelt de Belastingdienst andere voorwaarden aan het ondernemerschap dan voor de btw. Het kan dus zo zijn dat u voor de btw wel een ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet.

In de volgende gevallen bent u ondernemer voor de btw:

- U oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit. Het maakt niet uit of u wel of niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is ook niet van belang of u winst maakt

- U exploiteert zelfstandig een zaak of hebt een recht om er inkomsten aan te ontlenen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een gebouw of een octrooirecht

 

De rechtsvorm van uw onderneming is niet van belang voor de vraag of u ondernemer bent. De onderneming kan een natuurlijk persoon zijn, een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv, nv of stichting), een maatschap, een vennootschap onder firma, enzovoort. Dit betekent dat bijvoorbeeld een schaakclub of voetbalvereniging ook ondernemer kan zijn.
Uw ondernemingsactiviteiten beginnen met uw eerste ondernemershandeling. U bent dus ondernemer vanaf het moment dat u uw eerste investering in uw onderneming doet, bijvoorbeeld door de aankoop van inventaris.

 

Waarover moet u btw betalen?

 

U moet btw betalen over uw omzet. Die omzet bestaat uit vergoedingen die u als ondernemer ontvangt voor zogenaamde prestaties. Prestaties zijn:

-          Levering van goederen

-          Verrichten van diensten

De prestaties moeten in Nederland plaatsvinden.


De btw kent verschillende tarieven voor (leveringen van) goederen en voor diensten:

 

- het 21%-tarief

- het 6%-tarief

- het 0%-tarief (als u zaken doet met het buitenland)

 

Het 6%-tarief geldt in het algemeen voor levering van eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken.