de exploitatiebegroting

Kengetallen bedrijfsvoering horeca 2009

totaal

dranken

fast-

  restaurant

hotel

in %

service

omzet 100 100 100 100 100
inkoop 27 29,9 30,7 31,9 15,5
loon 23,3 18,4 17,8 25,7 28,7
overige exploitatie 24,3 22 22 19,9 33,7
huur, afschr., rente 14,3 14,8 15,1 13,8 13,7
bedrijfsresultaat 11,1 14,8 14,4 8,7 8,4
omzet excl. BTW 13.139 3.076 2.491 4.213 3.359
% 100 23 19 32 26
aantal bedrijven 42.383 17.639 10.099 11.749 2.896
gemiddelde omzet 310.000 174.000 247.000 359.000 1.160.000

 

 

hotel-garni
bij jaaromzet van € 300.000
    kengetallen op jaarbasis      
  omzet maaltijden & dranken/m2   € 500  
  omzet per kracht (mensjaar)   € 90.300  
  bruto loon per betaald mensjaar   € 24.490  
       
            x 1.000 €     % van de omzet
Kosten per jaar      min.     max.      min.      max.
maaltijden/spijzen 5 6 36 41
dranken 2 2 34 38
overige activiteiten 24 24 90 90
inkopen totaal 32 33 11 11
         
loon en sociale lasten 31 34 10 11
betaling aan derden 0 0 0 0
overige pers. kosten 3 4 1 1
pers. kosten totaal 34 38 11 13
         
huisvestingskosten 42 63 14 21
verkoopkosten 8 15 3 5
algemene kosten 26 39 9 13
overige kosten totaal 76 118 25 39
         
huur gebouwen 33 56 11 19
afschrijving 7 18 2 6
interest 6 13 2 4
kapitaalslasten bij huur 46 87 15 29
         
afschrijvingen 16 35 5 12
interest 11 26 4 9
kapitaalslasten bij eigendom 28 62 9 21
           
* in % van desbetreffende omzet  
** niet zijnde huur, afschrijvingen en interest  
bron: bedrijfschap horeca en catering    

 

hotel (café-restaurant)
bij jaaromzet van € 750.000
    kengetallen op jaarbasis      
  omzet maaltijden & dranken/m2   € 2.500  
  omzet per kracht (mensjaar)   € 67.600  
  bruto loon per betaald mensjaar   € 26.100  
       
            x 1.000 €     % van de omzet
Kosten per jaar      min.     max.      min.      max.
maaltijden/spijzen 97 115 30 35
dranken 43 51 24 29
overige activiteiten 6 6 25 25
inkopen totaal 146 172 19 23
         
loon en sociale lasten 275 303 37 40
betaling aan derden 0 0 0 0
overige pers. kosten 10 12 1 2
pers. kosten totaal 34 38 11 13
         
huisvestingskosten 76 115 10 15
verkoopkosten 14 27 2 4
algemene kosten 38 56 5 8
overige kosten totaal 128 198 17 26
         
huur gebouwen 60 113 8 15
afschrijving 17 45 2 6
interest 0 12 0 2
kapitaalslasten bij huur 77 170 10 23
         
afschrijvingen 24 65 3 9
interest 14 45 2 6
kapitaalslasten bij eigendom 38 111 5 15
           
* in % van desbetreffende omzet  
** niet zijnde huur, afschrijvingen en interest  
bron: bedrijfschap horeca en catering    

 

luxe-hotel
bij jaaromzet van € 1.000.000 
    kengetallen op jaarbasis      
  omzet maaltijden & dranken/m2   € 4.200  
  omzet per kracht (mensjaar)   € 71.300  
  bruto loon per betaald mensjaar   € 28.100  
       
            x 1.000 €     % van de omzet
Kosten per jaar      min.     max.      min.      max.
maaltijden/spijzen 108 129 29 34
dranken 39 46 23 27
overige activiteiten 6 6 10 10
inkopen totaal 153 182 15 18
         
loon en sociale lasten 374 414 37 41
betaling aan derden 0 0 0 0
overige pers. kosten 16 19 2 2
pers. kosten totaal 390 433 39 43
         
huisvestingskosten 100 150 10 15
verkoopkosten 22 41 2 4
algemene kosten 46 69 5 7
overige kosten totaal 168 260 17 26
         
huur gebouwen 78 155 8 15
afschrijving 23 60 2 6
interest 0 17 0 2
kapitaalslasten bij huur 101 231 10 23
         
afschrijvingen 32 87 3 9
interest 19 61 2 6
kapitaalslasten bij eigendom 51 147 5 15
           
* in % van desbetreffende omzet  
** niet zijnde huur, afschrijvingen en interest  
bron: bedrijfschap horeca en catering    

 

congreshotel
bij jaaromzet van € 2.000.000
    kengetallen op jaarbasis      
  omzet maaltijden & dranken/m2   € 2.800  
  omzet per kracht (mensjaar)   € 81.800  
  bruto loon per betaald mensjaar   € 31.000  
       
            x 1.000 €     % van de omzet
Kosten per jaar      min.     max.      min.      max.
maaltijden/spijzen 200 240 28 33
dranken 59 74 18 23
overige activiteiten 60 60 15 15
inkopen totaal 318 374 16 19
         
loon en sociale lasten 719 794 36 40
betaling aan derden 40 40 2 2
overige pers. kosten 32 39 2 2
pers. kosten totaal 790 873 40 44
         
huisvestingskosten 165 247 8 12
verkoopkosten 53 99 3 5
algemene kosten 92 138 5 7
overige kosten totaal 310 484 16 24
         
huur gebouwen 78 155 8 15
afschrijving 23 60 2 6
interest 0 17 0 2
kapitaalslasten bij huur 101 231 10 23
         
afschrijvingen 32 87 3 9
interest 19 61 2 6
kapitaalslasten bij eigendom 51 147 5 15
           
* in % van desbetreffende omzet  
** niet zijnde huur, afschrijvingen en interest  
bron: bedrijfschap horeca en catering