de energie

Horeca Energie Inkoop Portal

Bron: KHN

Welkom op de Horeca Energie Inkoop portal

Deze speciaal voor de leden van Koninklijk Horeca Nederland ingerichte inkoopservice is tot stand gekomen in samenwerking met het onafhankelijke energie advies- en bemiddelingsbureau Energy Circle en energieleverancier Energie:Direct. Op deze portal vindt u alle informatie over het aantrekkelijke aanbod voor elektriciteit en gas, kunt u een prijs- en kostenvergelijking maken en kunt u zich direct aanmelden.

Het aanbod

1.      Het onderstaande aanbod is specifiek bestemd voor kleinverbruikaansluitingen*)

2.      Keuze tussen levering van alleen elektriciteit of de combinatie elektriciteit en gas

3.      U stapt in tegen een variabel tarief met:

o   Voor elektriciteit:  8,5 % korting op de leveringsprijs**) bij een aansluiting groter dan 3x25 Ampère en 11% bij een aansluiting tot en met 3x25 Ampère ten opzichte van de traditionele leverancier in uw regio. Dit geldt ook voor het vastrecht.

o   Voor gas: 1% extra korting op de gasprijs van Energie:Direct, die al tot de laagste in Nederland behoort. Het vastrecht bedraagt € 20 per jaar excl. BTW.

4.      Na minimaal één kwartaal deelname wordt, op een gunstig moment, de prijs vastgezet (‘vastgeklikt’) tot eind 2012. U heeft dan de zekerheid van een aantrekkelijk vaste prijs gedurende meerdere jaren. Vanwege de sterk schommelende energieprijzen kan dit een nog veel groter extra voordeel opleveren ten opzichte van de reguliere marktprijzen.

5.      Desgewenst kunt u er voor kiezen niet of pas later mee te doen met het vastzetten van de prijs. Uw actuele prijs blijft dan tot dat moment variabel (variabele prijzen worden doorgaans eens per halfjaar aan de marktontwikkelingen aangepast).

6.      Zolang uw prijs nog niet is vastgezet, kunt u het contract opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen – in dat geval behoudt u dus volledige vrijheid.

7.      Hoogstaande service, begeleiding en advies van Energy Circle. U krijgt begeleiding vanaf de oriëntatiefase tot het moment dat uw leveringscontract eindigt. Hierdoor bent u gevrijwaard van de problemen die veel ondernemers ervaren in de directe contacten met hun energieleveranciers!

8.      Voor grootverbruikaansluitingen kunt u direct gebruikmaken van de advies- en bemiddelingsservice van Energy Circle.

Lees alle detailsover het aanbod.

*) Kleinverbruik: maandelijkse voorschotincasso en eenmaal per jaar een afrekening, van toepassing voor aansluitingen elektriciteit tot en met een aansluitwaarde van 3 x 80 Ampère en gas tot en met meter met een doorlaatwaarde tot 40m3/uur (d.w.z. een meter tot en met type G25).

**) Alleen al de korting op de variabele tarieven levert op stroom en gas samen een besparing op van ca. € 100 tot € 1.000 per jaar, afhankelijk van de omvang van de afname. Het ‘vastklik’-voordeel komt hier nog bovenop. De korting geldt over de leveringsprijs van het standaard variabele prijs aanbod van de traditionele leverancier en derhalve niet over actieprijzen of kortingsacties.

Hoe werkt het

Direct aanmelden

U kunt zich direct aanmelden via de knop linksboven.

De bevestiging van uw aanmelding

Na de ontvangst van uw aanmelding zorgt Energy Circle voor controle en registratie en geeft ze de gegevens door aan Energie:Direct.
Energie:Direct stuurt u vervolgens een bevestiging, samen met de contractvoorwaarden. Kort daarna ontvangt u de toegangsgegevens voor uw persoonlijke pagina op www.Energie:Direct.nl en na de overstap tenslotte de switchbevestiging.

Moet mijn lopende overeenkomst worden opgezegd en zo ja, hoe?

Kleinzakelijke afnemers
Bij een lopende leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met altijd variabele tarieven) kunt u zich aanmelden zonder te hoeven opzeggen. Dit is doorgaans de situatie als u nog niet eerder van leverancier bent gewisseld en/of geen vaste prijs contract bent aangegaan.

Als de lopende leveringsovereenkomst is gesloten voor een vaste prijs (en dus geldt voor bepaalde tijd) moet u deze per eerstvolgende vervaldatum opzeggen. Daarbij moet u rekening houden met de vastgelegde einddatum en de opzegtermijn. U vindt deze in uw leveringscontract of in de Algemene Voorwaarden van uw huidige leverancier. Neem zonodig contact op met uw leverancier.
Voor het opzeggen kunt u de model opzegbrief gebruiken.

Grootverbruik ers
Voor grootverbruik geldt altijd dat de lopende overeenkomst eerst moet worden opgezegd. Houdt u rekening met de vastgelegde einddatum en de opzegtermijn. U vindt deze in de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van uw huidige leverancier. Neem zonodig contact op met uw leverancier.
Voor het opzeggen kunt u de model opzegbrief gebruiken.

Klik hier voor een overzicht van de postadresgegevens van de meeste leveranciers.

Zijn er aan de inkoop via de portal extra kosten verbonden?

In de jaarafrekening van de leverancier zijn alle kosten inbegrepen, dus ook de gemaakte servicekosten voor de collectieve inkoop, de inkoop portal en de extra ondersteuning door Energy Circle. Deze servicekosten komen, afhankelijk van het afnamevolume, neer op een bedrag tussen slechts ca. € 2 en € 4 per maand per aansluiting.  Een deel wordt verrekend via de post vastrecht, de rest is opgenomen in de kWh- resp. m3 prijs.
U ontvangt dus géén andere of aparte kostenfacturen.

Bijzondere service

U kunt uw gegevens en de rekeningen on-line inzien via uw persoonlijke pagina op www.Energiedirect.nl. Via deze pagina kunt u ook wijzigingen doorvoeren, zoals een verhuizing of een bijstelling van het maandelijkse voorschotbedrag. Ook vindt u hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Voor alle gebruikelijke vragen en klachten kunt u via e-mail en telefonisch bij Energie:Direct terecht. Zij doen er vervolgens alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
U ontvangt de contactgegevens direct na uw aanmelding.

Speciale service verzorgd door Energy Circle

Mochten zich desondanks onoplosbare of anderszins hardnekkige problemen voordoen in de klantenservice van de leverancier, zoals bijvoorbeeld een veel te trage of onjuiste afhandeling van een klacht, dan kunt u zich wenden tot de servicedesk van Energy Circle. Zij zorgen er dan voor dat de vraag of klacht alsnog door de leverancier wordt opgelost.
Zo wordt u gevrijwaard van de problemen die veel ondernemers ondervinden in hun contacten met leveranciers.
U kunt bij Energy Circle ook terecht voor alle algemene vragen over het energie aanbod op de portal of de werking hiervan.

Heeft u andere vragen over uw energiekosten, uw energiehuishouding of aangaande uw aansluiting of transportkosten, dan kunt u gebruikmaken van de reguliere adviesservice van Energy Circle. U ontvangt dan 10 % ledenkorting op de tarieven.

Servicedesk Energy Circle: telnr. 0342-477091.

Meerdere vestigingen in één keer aanmelden?

Als u meerdere aansluitingen onder één naam wilt laten vallen en eventueel een verzamelfactuur wenst, vul dan het formulier voor meerdere vestigingen in. U  hoeft dan niet meermalen door het menu te gaan.

Wat als u ook grootverbruik-aansluitingen heeft

Als u (ook) over één of meerdere grootverbruikaansluitingen*) beschikt kunt hiervoor het beste even contact opnemen met Energy Circle. In overleg wordt dan bepaald welke eventuele bemiddeling u het beste past. Dit kan variëren van een generieke bemiddeling tot individuele advisering en begeleiding.

U kunt ook advies inwinnen over aansluitkosten en transportkosten.
Bij individuele advisering of bemiddeling ontvangt u 10% ledenkorting op de tarieven.

*) Grootverbruik: maandelijks afrekening op basis werkelijk verbruik, van toepassing voor aansluitingen elektriciteit groter dan 3 x 80 Ampère.

De belangrijkste contactgegevens op een rij

Energie:Direct

Website: www.energiedirect.nl
Email adres: horeca@energiedirect.nl
Telefoon: 0900-ezakelijk (0900-392535455)

Energy Circle

E-mailadres: horeca@energycircle.nl
Servicedesk: 0342-477091

Veel gestelde vragen

Waar heeft de korting van Energie:Direct precies betrekking op?
De korting geldt over de leveringsprijs van het standaard aanbod van de traditionele leverancier en is daarom niet van toepassing bij actieprijzen of kortingsacties.
Voor elektriciteit bedraagt de korting  8,5 % korting op de leveringsprijs bij een aansluiting groter dan 3x25 Ampère en 11% bij een aansluiting tot en met 3x25 Ampère ten opzichte van de traditionele leverancier in uw regio. Dit geldt ook voor het vastrecht.
Voor gas geldt 1% extra korting op de gasprijs van Energie:Direct, die al tot de laagste in Nederland behoort. Het vastrecht bedraagt € 20 per jaar excl. BTW.

Moet ik een bestaande overeenkomst opzeggen en zo ja hoe?

Kleinzakelijke afnemers
Bij een lopende leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met altijd variabele tarieven) kunt u zich aanmelden zonder te hoeven opzeggen. Dit is doorgaans de situatie als u nog niet eerder van leverancier bent gewisseld en/of geen vaste prijs contract bent aangegaan.

Als de lopende leveringsovereenkomst is gesloten voor een vaste prijs (en dus geldt voor bepaalde tijd) moet u deze per eerstvolgende vervaldatum opzeggen. Daarbij moet u rekening houden met de vastgelegde einddatum en de opzegtermijn. U vindt deze in uw leveringscontract of in de Algemene Voorwaarden van uw huidige leverancier. Neem zonodig contact op met uw leverancier.
Voor het opzeggen kunt u de model opzegbrief gebruiken.

Grootverbruik ers
Voor grootverbruik geldt altijd dat de lopende overeenkomst eerst dient te worden opgezegd. Houdt u rekening met de vastgelegde einddatum en de opzegtermijn. U vindt deze in de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van uw huidige leverancier. Neem zonodig contact op met uw leverancier.
Voor het opzeggen kunt u de model opzegbrief gebruiken.

Klik hier voor een overzicht van de postadresgegevens van de meeste leveranciers.

Hoe kan ik meerdere vestigingen in één keer aanmelden?
Als u meerdere aansluitingen onder één naam wilt laten vallen en eventueel een verzamelfactuur wenst, vul dan het formulier voor meerdere aansluitingen in. U  hoeft dan niet meermalen door het menu te gaan.

Kan ik ook vestigingen aanmelden die niet onder het lidmaatschap van Horeca Nederland vallen?
Als uw hoofdvestiging lid is kunnen alle nevenvestigingen worden aangemeld.

Hoe kunnen wij ook grootverbruikaansluitingen laten profiteren?
Als u (ook) over één of meerdere grootverbruikaansluitingen*) beschikt kunt hiervoor het beste even contact opnemen met Energy Circle. In overleg wordt dan bepaald welke eventuele bemiddeling u het beste past. Dit kan variëren van een generieke bemiddeling tot individuele advisering en begeleiding.
U kunt ook advies inwinnen over aansluitkosten en transportkosten.
Bij individuele advisering of bemiddeling ontvangt u 10% ledenkorting op de tarieven.

*) Grootverbruik: maandelijks afrekening op basis werkelijk verbruik, van toepassing voor aansluitingen groter dan 3 x 80 Ampère.

Is een e-mailadres verplicht?
Wij adviseren u dringend een e-mailadres op te geven. De communicatie met de leverancier verloopt standaard via e-mail. U mist anders mogelijk mededelingen, factuurmeldingen en andere berichtgeving.
Een e-mailadres vergemakkelijkt en versnelt ook de serviceverlening door zowel de leverancier als door Energy Circle.

Hoe ontvang ik de factuur?
Uw laatste factuur kunt u raadplegen op uw persoonlijke pagina op www.energiedirect.nl. Als de factuur wordt aangemaakt ontvangt u een emailbericht.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Na de ontvangst van uw aanmelding zorgt Energy Circle voor controle en registratie en geeft ze de gegevens door aan Energie:Direct.
Energie:Direct stuurt u vervolgens een bevestiging, samen met de contractvoorwaarden. U heeft dan nog een bedenktijd van 7 dagen.
Kort daarna ontvangt u de toegangsgegevens voor uw persoonlijke pagina op www.energiedirect.nl en na de overstap tenslotte de switchbevestiging.

Wat gebeurt er met het tarief als de traditionele leverancier zijn tarief aanpast?
De korting blijft geldig over het dan geldende, dus aangepaste tarief. Verlaagt de traditionele leverancier zijn prijs, dan daalt uw prijs dus gewoon mee, bij verhoging stijgt uw prijs mee. De korting blijft.

I k wil een verhuizing melden. Hoe gaat dat in zijn werk?
U kunt hiervoor terecht op uw persoonlijke pagina op www.energiedirect.nl.

Kan ik ook een nieuwe aansluiting (nieuwbouw) aanmelden?
Hiervoor kunt u gewoon gebruikmaken van het aanmeldformulier. Wel is het van belang dat u dan een raming opgeeft van het verbruik. Zonodig maakt Energy Circle samen met u een schatting. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het in gebruik te nemen vloeroppervlak, de aard van het bedrijf etc.
Neem bij vragen eerst evencontact op.

De aansluiting is/wordt verzwaard. Wat nu?
U kunt dit direct doorgeven aan Energie:Direct. Als sprake is van verzwaring naar een waarde boven de 3 x 80 Ampère, neemt u dan even contact op met Energy Circle.

Wat gebeurt er als ik geen lid meer ben van Horeca Nederland?
Als uw lidmaatschap eerder eindigt dan de leveringsovereenkomst, wordt deze gewoon uitgediend.

De vestiging wordt verkocht. Kan de overeenkomst door de nieuwe eigenaar worden overgenomen?
In beginsel is dit mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met Energie:Direct.

Wat gebeurt er bij staking van de activiteiten op een vestiging?
Bij (feitelijke) bedrijfsbeëindiging van de vestiging wordt de overeenkomst ontbonden.

Hoe kan ik de overeenkomst beëindigen?
Als de prijs eenmaal is vastgeklikt, geldt de overeenkomst tot eind 2012. Wilt u de overeenkomst eerder beëindigen, dan moet u rekening houden met een schadevergoeding. De hoogte hiervan is door de overheid bepaald.
Ingeval van bedrijfsbeëindiging wordt de overeenkomst kosteloos beëindigd.
Heeft u geen gebruik gemaakt van de prijs vastklik mogelijkheid, dan kunt u altijd met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen.

Bij wie kan ik terecht bij problemen bij aanmelding en na aanvang levering?
Voor alle vragen over de deelname kunt u terecht bij Energy Circle.
Zodra de aanmelding door Energy Circle is geregistreerd, wordt deze naar de leverancier doorgestuurd en verwerkt. Direct hierna ontvangt u een bevestiging. Vanaf dat moment kunt u voor alle vragen over uw lopende overeenkomst terecht bij de leverancier.
Mochten zich desondanks problemen voordoen in de relatie met de leverancier, dan kunt u een beroep doen op de extra service van Energy Circle. Hierdoor bent u gevrijwaard van de problemen die veel ondernemers ervaren in de directe contacten met hun energieleveranciers!
U vindt alle contactgegevens onder contact.
Voor grootverbruikaansluitingen kunt u direct gebruikmaken van de advies- en bemiddelingsservice van Energy Circle. Bel hiervoor 0342-477091.